Integritetspolicy

Vi tar hanteringen av personuppgifter och därmed din integritet på mycket stort allvar. För att skydda din integritet på bästa möjliga sätt är det för oss en självklarhet att följa samtliga lagstadgade bestämmelser kring dataskydd. Vi följer bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med anledning av anpassningen av dataskyddslagen till förordning (EU) 2016/679 och för genomförande av direktiv (EU) 2016/680 (lag om anpassning och genomförande av EU:s dataskyddslag – DSAnpUG-EU).

Denna sekretesspolicy gäller för Elbilios hantering av personuppgifter i våra system och databaser, inklusive smartphone-app och websida.

1. Den ansvariges namn och adress

Ansvarig organisation och tjänsteleverantör är Elbilio AB, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, Sweden (hädanefter ”Elbilio”).

2. Allmänt om databehandling

Vi samlar i regel endast in personuppgifter om våra användare när det är nödvändigt för att leverera tjänster i enlighet med frivilliga avtalsförbindelser och för att tillhandahålla en funktionsduglig webbplats.

3.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig personligen. Detta kan vara uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Uppgifter som t.ex. antal användare på en webbplats betraktas inte som personuppgifter.

3.2 Behandling av personuppgifter

Behandling avser varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller varje sådan rad av processer i samband med personuppgifter som insamling, registrering, organisering, sammanställning, lagring, anpassning, förändring, avläsning, utmatning, användning, offentliggörande genom överföring, distribution eller annan form av tillhandahållande, jämförelse eller sammankoppling, begränsning, borttagning eller destruktion.

Personuppgifter samlas in av Elbilio via smartphone-app och webbsida när du på eget initiativ tillhandahåller dem till oss, t.ex. vid registrering, ifyllande av formulär, skickade e-postmeddelanden eller framför allt vid bokning av ett Elbilio-fordon. Vi använder dessa uppgifter i de angivna eller genom förfrågan relevanta syftena. Uppgifterna överförs endast till tredje part om detta uttryckligen tillåts enligt lag eller om du har samtyckt till överföringen vid registreringen eller under en aktiv affärsrelation. I övrigt kan du använda den allmänna informationen på www.elbilio.se utan att behöva uppge några personuppgifter.

3.3 Säkerhet, TLS-teknik

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, framför allt mot slumpmässig eller avsiktlig manipulation, förlust, destruktion eller åtkomst genom obehöriga personer. Dessa säkerhetsåtgärder anpassas hela tiden i takt med den tekniska utvecklingen. Överföringen av personuppgifter mellan din dator eller mobila enhet och vår server är i regel krypterad. 

4. Registrering

Nedan beskrivs vår databehandling inom ramen för registreringsprocessen.

4.1 Registreringsprocess

I vår smartphone-app ges användare möjligheten att registrera sig genom att uppge sina personuppgifter. Uppgifterna anges i ett inmatningsfält och överförs till oss för att sedan lagras. Uppgifterna överförs inte till tredje part. Följande personuppgifter samlas in inom ramen för registreringsprocessen:

• Namn, adress, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer, betalningsinformation samt körkortsuppgifter.

Dessutom samlas följande uppgifter in:

•Tid och datum för registreringen

Dina uppgifter lagras under hela avtalsperioden. När dessa perioder har löpt ut tas alla dina personuppgifter bort fullständigt, såvida inga lagstadgade lagringsbestämmelser gäller. Under lagringsperioden kommer personuppgifter som krävs för handels- och skatterelaterade skyldigheter att spärras fullständigt och inte längre vara tillgängliga för vidare databehandling.

5. Körkort

5.1 Körkortskontroll

Du genomgår körkortskontroll mot transportstyrelsens system. Inom ramen för registreringen använder vi oss då av de uppgifter som angetts. Efter kontrollen kommer uppgifterna som använts i detta syfte att tas bort.

6. Google Maps

Nedan beskrivs vår databehandling inom ramen för användningen av Google Maps.

6.1 Google Maps-användning

Smartphoneappen använder Google Maps API-applikationer. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt i vår app, vilket gör att du kan använda kartfunktionen på ett smidigt sätt. Denna applikation är oumbärlig för att vårt innehåll och våra tjänster ska kunna fungera och tillhandahållas i sin helhet. Googles användarvillkor hittar du här: https://policies.google.com/terms?hl=sv

De ytterligare användarvillkoren för Google Maps/Google Earth hittar du här: https://www.google.com/help/terms_maps.html.

Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Vi använder oss av Google Maps för att fastställa våra fordons position och visa dig var närmsta lediga fordon befinner sig. Dessutom använder vi Google Maps för att omvandla geografiska platser till adresser och visa dig den preliminära sträckan till det valda fordonet. Med ditt samtycke använder vi Google Maps för att visa din planerade destination samt den återstående körtiden för överlämnande till nästa kund i vår app. Vi skickar inte vidare dessa uppgifter till Google. Informationen överförs endast i anonymiserad form till Google. Denna information kan inte härledas tillbaka till dig.

7. Cookies

Nedan beskrivs våra databehandlingsmetoder inom ramen för användningen av cookies.

7.1 Användning av cookies

Cookies är små textfiler som överförs från en webbserver till din hårddisk. Cookies innehåller information som senare kan läsas av en webbserver på domänen som utfärdade cookiefilen till dig. Cookies kan inte köra några program eller plantera virus på din dator. Det finns två olika typer av cookies. Sessionscookies tas bort så snart du avslutar sessionen. Temporära och permanenta cookies sparas under en längre tid eller utan tidsbegränsning på lagringsmediet.

7.2 Uppgifter inom ramen för cookieanvändning

Inga personuppgifter sparas i de cookies som används av oss. De cookies som vi använder sammankopplas heller inte med några personuppgifter. Därmed kan dessa cookies inte härledas tillbaka till en individ. När en cookie aktiveras tar den bara emot ett identifikationsnummer. Personuppgifter som namn, IP-adress osv. kommer aldrig att sammankopplas med detta identifikationsnummer. Med hjälp av cookieteknik får vi endast anonymiserad information, t.ex. om vilka webbplatser du har besökt.

7.3 Användning av sessionscookies

De flesta cookies vi använder är så kallade sessionscookies, som krävs för att ditt besök ska hållas konsekvent, dvs. för att säkerställa att du inte behöver logga in på nytt och att de preferenser eller övriga uppgifter som uppgetts under reservationsförfrågan inte försvinner under sessionen. Dessutom behöver vi sessionscookies för att säkerställa att ett visst erbjudande, som du har klickat på, tilldelas din begäran (t.ex. vid kampanjerbjudanden). Dessa sessionscookies tas bort automatiskt när sessionen har upphört. Dessutom använder vi cookies för att vid framtida besök på vår webbplats ska kunna avgöra huruvida du intresserar dig för vissa erbjudanden, vilket ger oss möjligheten att visa anpassade erbjudanden för dig på webbplatsen. Denna tilldelning sker endast via abstrakta kriterier (t.ex. ”BMW”) och kan ej kopplas till dig. Dessa cookies existerar i ett år och tas därefter bort automatiskt.

7.4 Riktad marknadsföring

På vår webbplats använder vi oss av cookieteknik för att samla in uppgifter i syfte att förenkla webbplatsen. På så vis får vi kännedom om hur webbplatsen används och kan på så sätt kontinuerligt förbättra vårt utbud. Följande uppgifter behandlas:

- Inmatade sökbegrepp - Antal sidvisningar

- Begäranden om webbplatsfunktioner

Dessa uppgifter används endast för en anonym utvärdering av användningen av webbplatsen och sammankopplas aldrig med de personuppgifter som finns lagrade hos oss. Med informationen som samlats in via en Clickstream-analys utformar vi vår webbplats så attraktivt som möjligt för att täcka kundernas behov på bästa möjliga sätt.

7.5 Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder så kallades cookies, dvs. textfiler som sparas i din dator eller mobila enhet för att kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), som genererats av cookiefilen, skickas till en av Googles servrar i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbplats kommer Google dock att förkorta din IP-adress inom EU-medlemsstaterna eller i andra avtalsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där.

Google använder denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören, framför allt även funktionerna för Google Analytics rapporter om demografiska kännetecken och intressen. Med Google Analytics Demographics och Interest Reporting kan vi använda oss av uppgifter från intressebaserad reklam från Google och/eller uppgifter från tredjepartsleverantörer om vår reklammålgrupp (t.ex. ålder, kön och intressen) i kombination med Google Analytics för målinriktade och optimerade reklamaktiviteter, strategier och innehållet på våra webbplatser.

Google kommer vid behov även att överföra denna information till tredjepart, såvida detta krävs enligt lag eller såvida tredjepart behandlar dessa uppgifter i Googles regi. Google kommer aldrig att sammankoppla din IP-adress med andra uppgifter som Google har lagrat.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera dock att en sådan inställning innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan även förhindra att uppgifterna som genererats av cookiefilen och som baseras på din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till och behandlas av Google genom att ladda ned och installera följande webbläsarplugin från denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIp()”. På så sätt vidarebehandlas IP-adresser i förkortad form, vilket utesluter möjligheten att koppla dem till individer. Om de uppgifter som samlas in från dig kan härledas tillbaka till dig kommer de omedelbart att uteslutas och de berörda personuppgifterna tas bort omedelbart.

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och kontinuerligt förbättra den. Med hjälp av den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer relevant för dig som användare. I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA har Google åtagit sig att följa Privacy Shield-samarbetet mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Information om tredjepart: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/se.html, översikt över sekretesspolicy: http://www.google.com/intl/sv/analytics/learn/privacy.html, samt sekretesspolicyn: http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy.

Denna webbplats använder Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besökarflöden, vilket sker med hjälp av ett användar-ID. Du kan aktivera den enhetsövergripande analysen av användningen i ditt Google-kundkonto under inställningarna för personuppgifter.

8. Reklam

Nedan beskrivs behandlingen av uppgifter i reklamsyften.

8.1 Produkt- och reklammeddelanden

Nedan beskrivs behandlingen av uppgifter i produktinformations- och reklamsyften.

8.2 E-postmeddelanden med produktrekommendationer

Vi vill med jämna mellanrum rekommendera produkter till kunder via e-post. I detta syfte använder vi e-postadressen, namnet och födelsedatumet som uppgavs vid registreringen. I våra e-postmeddelanden med produktrekommendationer vill vi göra dig uppmärksam på vårt utbud, som baserat på den senaste uthyrningen kan vara av intresse för dig. På samma sätt vill vi även skicka ett bekräftelsemeddelande samt relevanta produkttips till dig. Dessa e-postmeddelanden får du oavsett om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev. Dessutom använder vi dina uppgifter i följande syften: Åtgärder för vidareutveckling av tjänster och produkter, rapportering för framgångskontroll av de vidtagna åtgärderna vad gäller tidsåtgång, undersökning och optimering av metoder för behovsanalys, prestandatest, komplettering av uppgifter, t.ex. från offentliga källor, intern marknadsforskning. Uppgifterna överförs inte till tredje part. Dina uppgifter lagras tills affärsrelationen med dig upphört eller tills du invänder mot databehandlingen. Du har rätt att invända mot databehandlingen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), helt och hållet eller för vissa syften. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter. Invändningen kan du skicka per e-post till support@elbilio.se. I varje meddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta invändningen.

8.3 E-postmeddelanden med personanpassad reklam- och/eller erbjudanden

Vi vill med jämna mellanrum tillhandahålla våra kunder skräddarsydd reklam och/eller specialerbjudanden från Elbilio via e-post och på grundval av deras egna intressen.

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra Elbilios erbjudande och göra den ännu mer användarvänlig. För att kunna tillhandahålla sig vår reklam använder vi e-postadressen, namnet som uppgavs vid registreringen. För att kunna tillhandahålla dig intressebaserad reklam använder vi din inskickade och automatiskt genererade information om mottagnings- eller läskvitton för meddelanden, information om din enhet, din webbläsare, dina aktiviteter på vår webbplats inklusive varaktigheten för besöket på vårwebbplats samt uthyrningar till dig. Denna information behandlas av oss i anonymiserad form. På så sätt får våra kunder ingen irrelevant information, endast intressebaserade e-postmeddelanden med reklam och/eller specialerbjudanden för Elbilio. Dessa meddelanden får du oavsett om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev. Uppgifterna överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter lagras tills affärsrelationen med dig upphört eller tills du invänder mot databehandlingen. Du har rätt att invända mot databehandlingen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), helt och hållet eller för vissa syften. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter. Invändningen kan du skicka per e-post till support@elbilio.se I varje meddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta invändningen.

8.5 Nyhetsbrev

Vi vill med jämna mellanrum tillhandahålla både kunder och intressenter reklam för våra produkter och tjänster samt för produkter eller produktkategorier från våra avtalspartner via e-post och pushaviseringar. I detta syfte använder vi e-postadressen, och namnet som uppgavs vid registreringen. Uppgifterna används endast för att skicka ut nyhetsbrevet. Uppgifterna överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter sparas fram till att du har återkallat ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), när som helst och utan att ange några skäl. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter. Återkallelsen kan du skicka per e-post till support@elbilio.se I varje meddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta invändningen. I varje e-postmeddelande finns även en avregistreringslänk som används för att bekräfta återkallelsen.

9. Marknads- och opinionsforskning

Nedan beskrivs våra databehandlingsmetoder inom ramen för marknads- och opinionsforskning.

9.1 Statistiska syften

Vi behandlar personuppgifter i marknads- och opinionsforskningssyften. Dina uppgifter anonymiseras, används endast av oss i statistiska syften och kan aldrig härledas tillbaka till dig. Du kan när som helst invända mot denna databehandling och utan att uppge några skäl, med verkan för framtiden. Du kan använda de metoder som anges under punkt 2 i sekretesspolicyn.

10. Användning av tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter/databehandling i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi använder oss av tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och för att behandla dina uppgifter kring våra tjänster. Tjänsteleverantörerna behandlar uppgifterna endast i vår regi och är skyldiga att följa gällande dataskyddsbestämmelser. Samtliga uppdragsbehandlare har valts ut med stor omsorg och får endast tillgång till dina uppgifter i den omfattning och under den tidsperiod som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna resp. i det omfång som du har samtycket till behandling och användning av uppgifterna.

Tjänsteleverantörer i andra länder som USA eller i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattas av ett dataskydd som generellt inte skyddar uppgifterna i samma omfattning som i EU:s medlemsstater. Om dina uppgifter behandlas i ett land som inte har någon erkänd nivå av dataskydd som inom EU kommer vi att säkerställa genom avtalsregleringar eller andra erkända instrument att dina personuppgifter skyddas på ett fullgott sätt.

11 Rättslig grund

För ovanstående databehandling och för de syften som anges gäller artikel 6 punkt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund.

12. Dina rättigheter som berörd person

12.1 Rätt till upplysning

Du har rätt att när som helst begära upplysning från oss om de uppgifter vi har sparade om dig samt om deras ursprung, mottagare eller kategorier av mottagare som dessa uppgifter överförs till, liksom syftet med lagringen.

11.2 Rätt till återkallelse

Om du har lämnat ditt samtycke till användning av uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke utan att ange några skäl, med verkan för framtiden.

11.3 Rätt till korrigering

Om de uppgifter om dig som har lagrats hos oss är felaktiga kan du när som helst korrigera dessa i ditt kundkonto eller låta vårt servicecenter korrigera dem åt dig.

11.4 Rätt till borttagning och spärrning

Du har rätt till spärrning och borttagning av de uppgifter om din person som har lagrats hos oss. Borttagningen av dina personuppgifter sker i regel inom högst två arbetsdagar efter att du som berörd person har utövat denna rättighet. Om borttagningen står i strid med lagstadgade, avtalsmässiga eller skatterättsliga resp. handelsrättsliga lagringsskyldigheter eller andra lagstadgade skäl kan dessa uppgifter spärras istället för att tas bort. När uppgifterna har tagits bort kan du inte längre begära någon upplysning.

11.5. Rätt till dataöverföring

Om du begär ut de personuppgifter om dig som har lagrats hos oss kommer vi att tillhandahålla eller överföra dem till dig eller en annan ansvarig, om så önskas, i ett strukturerat, vedertaget och maskinläsbart format. Det senare gäller dock endast om detta är tekniskt möjligt.

11.6 Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst och utan att ange några skäl invända mot databehandlingen för direktreklam. En invändning mot databehandlingsprocesser som du berörs av kan dock medföra att fullföljandet av ramavtalet samt av enskilda avtal kan begränsas eller omöjliggöras.

11.7 Utökade rättigheter avseende databehandling för personanpassad datautvärdering

Vad gäller databehandlingen inom ramen för den personanpassade datautvärderingen har du utöver ovannämnda rättigheter även rätt till deltagande av en naturlig person under den beslutsfattande processen, rätt till överklagande och rätt till kungörelse om vår ståndpunkt.

11.8 Kontakt för utövande av rättigheter som berörd person

För att utöva dina rättigheter som berörd person kan du använda dig av de metoder som anges under avsnitt 2 i sekretesspolicyn.

11.9 Rätt till klagomål hos tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter hos den ansvariga tillsynsmyndigheten om du anser att dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen har kränkts.

12. Dataskyddsrättslig information i de allmänna villkoren

Observera även den dataskyddsrättsliga informationen under punkt 18 i våra allmänna villkor, som finns på http://www.elbilio.se/villkor. Där avhandlar vi framför allt behandlingen av dina personuppgifter, som vi behöver för att genomföra enskilda hyresavtal. Därutöver förklarar vi vilka personuppgifter vi eventuellt måste behandla för regressanspråk. På grund av vårt lagstadgade ansvar kring fordonsinnehav och fastställande av användning som strider mot avtals- och/eller trafikregler kommer vi att behandla dina personuppgifter vid behov. Under en körning med våra fordon använder vi oss av så kallad geofencing, där vi fastställer din GPS-position för att kunna tillhandahålla dig värdefull information. Vi behandlar dina uppgifter för målinriktad kommunikation, så att du även kan ta emot pushmeddelanden. Slutligen informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter för kontroll av identitet och kreditvärdighet.

13. Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras med tiden. Vi rekommenderar att du granskar denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vid omfattande ändringar kommer vi att skicka ett meddelande till dig. Det kan i så fall även röra sig om en e-postavisering. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 25.08.2018.